Vynikající schopnost přípravku XLS Medical vázat tuky byla prokázána v mnoha klinických studiích:

 

  • XLS Medical snižuje vstřebávání tuků až o 27% bez nežádoucích vedlejších účinků
  • XLS Medical snižuje LDL-cholesterol ("špatný" cholesterol) o 10% během 14 dnů4
  • XLS Medical snižuje metabolický syndrom o 39% během 42 dnů4
  • XLS Medical prokázaný účinek na pocit sytosti: 80% pacientů hlásilo střední až vysoký nárůst pocitu sytosti2
  • XLS Medical Vám pomůže zhubnout až o 3x více kilogramů než jen samotná dieta.*
  • Všech těchto výsledků bylo dosaženo bez nežádoucích vedlejších účinků.

*Grube et al. 2013. Viz studie. Výsledky se mohou u jednotlivých osob lišit

1. Pilotní klinická studie in vivo – placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená klinická studie provedená centrem CERN (Centre d’Enseignement et de Recherche en Nutrition) ve Francii, 2003.

2. In vivo, 2ramenná, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie provedená v Německu, 2009.

3. Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované, zkřížené klinické hodnocení k posouzení účinku Litraminu na vylučování tuků stolicí u zdravých subjektů, Německo, 2012.

4. Linarès E. et al., The effect of NeOpuntia on Blood Lipid Parameters – Risk Factors for the Metabolic Syndrome (Syndrome X), Advances in Therapy, September/October 2007.