• Účinnost XLS Medical byla ověřena v řadě klinických studií

1. Pilotní klinická studie in vivo provedená ag Berlin, Germany, kontrolovaná placebem, dvojitě zaslepená klinická studie, n=10 (5 žen, 5 mužů, normální BMI). Každý účastník dostal v jídle 1,6 g Litramine nebo ekvivalentní dávku placeba. Sedmidenní vymývací interval, sedmidenní testovací období. Kritéria hodnocení: tuková stolice

2. Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie in vivo prováděná paralelně na dvou skupinách (lék a placebo) byla provedena v Německu s kavkazskými účastníky v jejich vlastním prostředí, kde svobodně žili, s denním fixním plánem stravy s 2 500 kcal, obsahem tuku 30 %. Účastníci dostávali třikrát denně po dobu tří dnů buď 1,07 g Litramine nebo placebo.

  • XLS Medical snižuje vstřebávání tuků až o 27% a nemá žádné vedlejší účinky

  • XLS Medical je obohacen o vitamíny A, D a E rozpustné v tucích pro kompenzaci jakékoliv ztráty vitamínů.
  • XLS Medical sníží LDL-Cholesterol (špatný cholesterol) o 10% během 14 dnů.
  • XLS Medical snižuje metabolický syndrom o 39 % během 42 dnů.

* Linarès E. et al., The effect of NeOpuntia on Blood Lipid Parameters – Risk Factors for the Metabolic Syndrome (Syndrome X), Advances in Therapy, sv. 24, č. 5, září/říjen 2007, str. 1115-1125