Společnost Omega Pharma je oddána ochraně Vašeho soukromí a vývoji technologie, která Vám umožní co nejsilnější a nejbezpečnější internetový zážitek. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se týká internetových stránek společnosti Omega Pharma a řídí sběr a užívání dat. Užíváním stránek společnosti Omega Pharma souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Společnost Omega Pharma sbírá osobní identifikovatelné informace jako je e-mailová adresa a jméno.

Společnost Omega Pharma sbírá a využívá Vaše osobní informace za účelem provozování internetových stránek Omega Pharma a poskytování služeb, které požadujete. Společnost Omega Pharma Vás také může kontaktovat, aby provedla průzkum týkající se Vašeho názoru na současné služby nebo na potenciální nové služby, které mohou být nabízeny.

Společnost Omega Pharma neprodává, nepůjčuje nebo nepronajímá seznamy svých zákazníkům třetím stranám.

Tyto internetové stránky společnosti Omega Pharma nepoužívají “cookies”.

Společnost Omega Pharma chrání Vaše osobní informace před neoprávněným přístupem, užitím nebo zveřejněním. Společnost Omega Pharma chrání osobní identifikovatelné informace, které poskytnete, na počítačových serverech v kontrolovaném a bezpečném prostředí chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Pokud jsou osobní informace (jako je např. číslo kreditní karty) přenášeny na jiné stránky, jsou chráněny prostřednictvím šifrování jako je např. protokol Secure Socket Layer (SSL).

Společnost Omega Pharma příležitostně aktualizuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, v němž zohlední feedback společnosti a zákazníků. Společnost Omega Pharma doporučuje, abyste si pravidelně prohlížel/a toto Prohlášení, čímž se informujete o tom, jak společnost Omega Pharma chrání Vaše informace.